นิด้าโพลชี้ 'ปู' บินนอกควรให้ศาลพิจารณา เชื่อไปแล้วกลับนิด้าโพลชี้ 'ยิ่งลักษณ์' ขอบินนอก ควรให้ศาลพิจารณา เชื่อไปแล้วกลับตามกำหนด

วันที่ 15 ก.พ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,252 คน ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 58 สรุปผลดังนี้

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร จากกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ร้อยละ 47.68 เห็นว่า ควรให้ศาลเป็นผู้พิจารณา ร้อยละ 25.33 เห็นว่า คสช.ไม่ควรอนุญาต เพราะอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินคดี ควรรอให้ศาลพิจารณาคดีให้เสร็จสิ้นก่อน และเกรงว่าจะเป็นการลี้ภัยทางการเมือง ไปแล้วไม่กลับมาเลย ร้อยละ 23.16 เห็นว่า คสช.ควรอนุญาต เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะสามารถกระทำได้ และถือว่าไม่ได้กระทำความผิดอะไรร้ายแรง ร้อยละ 3.83 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับอนุญาตจาก คสช./ศาล ให้เดินทางไปต่างประเทศร้อยละ 35.22 เชื่อว่าไปแล้วจะกลับมาตามกำหนดร้อยละ 32.75 เชื่อว่าไปแล้วจะไม่กลับมาเลย ร้อยละ 14.46 เชื่อว่าไปแล้วกลับ แต่จะไม่กลับมาตามกำหนด ร้อยละ 2.64 เชื่อว่าจะไม่เดินทางไปต่างประเทศเลย ร้อยละ 14.94 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ.ที่มาข่าวโดย :  thairath.co.th


0 comments:

แสดงความคิดเห็น