นายกฯปิดงานเมาลิดกลางวอนมุสลิมร่วมมือรัฐ


เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 9 มี.ค. ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮศ.1436 ว่า ยินดีที่ได้มาร่วมงานเมาลิดกลางเพราะทราบว่า เป็นประเพณีสำคัญประจำปีของพี่น้องชาวมุสลิมเพื่อเชิดชูคุณงามความดี ของศาสดามูฮำหมัดซอลลั้ลลอฮูอาลัยฮิวาซาลัม และเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้นำไปปฏิบัติตามเพิ่มความรู้ความสามารถ ไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การส่งเสริมกิจการของทุกศาสนานั้น เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วโดยเฉพาะศาสนามุสลิมซึ่งได้ทำงานร่วมกันมาตลอด ทั้งชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ ได้มีความพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อพี่น้องทางภาคได้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการตั้งเขตการค้าพิเศษขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างรายได้และการเจรจาร่วมกับรัฐบาลมาเลเซียด้วย เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ต้องขอให้พี่น้องร่วมมือกับหน่วยราชการด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า อยากจะนำเอาผลที่ท่านศาสดาฯ ได้ทำเอาไว้ ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เน้นเรื่องการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเกษตรรถยนต์ ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่กำลังจะเปิดเออีซีในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้ คือ เรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนไทยเราเองเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ เพราะเราช้ากันมาหลายปีแล้ว อย่างตอนนี้กำลังเร่งสร้างระบบคมนาคมในภาคใต้ทั้งนั้นทางรถยนต์ และรถไฟ เป็นต้น

“ประเทศไทยมีศักยภาพหลายอย่าง แต่วันนี้การขับเคลื่อนยังทำไม่ได้เท่าที่ควร เรื่องการส่งออกสินค้าเกษตรจะทำอย่างไรให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาหารฮาลาลมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นอาหารของโลกได้ เราพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ อดีตเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ แต่เราร่วมกันสร้างอนาคตได้ ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เรื่องที่ทุกศาสนา ทุกคนเป็นคนไทย วันนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ดี” นายกฯ กล่าว....................................
ที่มา  :  dailynews.co.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น