จี้เปิดเส้นทางเดินรถเพื่อนบ้าน

"ประจิน" สั่งเดินหน้าเจรจามาเลเซีย เปิดเดินรถกับ 5 จังหวัดใต้ พร้อมขอเพิ่มเส้นทางไทย-เขมร และไทย-ลาว-เวียดนาม

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม มีนโยบายให้เร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดและขยายเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างกันให้มากขึ้น โดยในส่วนมาเลเซีย จะมีการเจรจาเพื่อขอเปิดเส้นทางเดินรถเชื่อมโยง5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ยะลา นราธิวาส สตูลปัตตานี และสงขลา กับประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าและการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวในอนาคต โดยคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะเริ่มเจรจากับทางการมาเลเซียได้ภายในเดือนมี.ค.นี้

“ที่ผ่านมาไทยไม่เคยเปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศกับมาเลเซียเลยเนื่องจากติดขัดเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งทางมาเลเซียไม่ผ่อนผันให้ต่างจากไทยที่ผ่อนผันให้รถโดยสารของมาเลเซียเดินรถข้ามมา 5จังหวัดได้ เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่”

ทั้งนี้นอกจากแผนการเปิดเส้นทางเดินรถไทย-มาเลเซียกระทรวงคมนาคมยังมีแผนหารือกับทางการกัมพูชา เพื่อขอเพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะเพิ่มเติมเนื่องจากข้อตกลงก่อนหน้านี้ กัมพูชาอนุญาตให้ไทยเดินรถทั้งรถโดยสาร รถบรรทุก ข้ามไปได้เพียง40 คัน ซึ่งไม่พอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในไทยซึ่งทางกระทรวงคมนาคมต้องการขอเพิ่มรถเป็น 500คัน คาดจะสรุปในเดือน มี.ค.58

ส่วนการเดินรถระหว่างไทย– สปป.ลาว–เวียดนามจะมีการเจรจาทำข้อตกลงร่วมกันทั้ง 3 ประเทศ เพื่อขยายเส้นทางท่องเที่ยวทางรถโดยสารร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางให้สามารถเชื่อมโยงกันมากขึ้นรองรับการเปิดเออีซีอีกด้วย

นายพงษ์ไชย กล่าวถึงแผนปรับเส้นทางเดินรถ ขสมก.ในกรุงเทพฯและปริมณฑลว่า ขณะนี้ได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปจัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงเส้นทางเดินรถเมล์190เส้นทางให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเมือง เพื่อให้ครอบคลุมการเชื่อมโยงกับการเดินรถไฟฟ้าทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและเส้นทางที่เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเชื่อมโยงกับท่าเรือต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน

ทั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ(คนร.) ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบให้กรมการขนส่งทางบทแบ่งสัดส่วนการเดินใหม่โดยจำนวนสัดส่วนเส้นทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อยู่ที่ 95 เส้นทาง รถเมล์ร่วมเอกชน 95 เส้นทางซึ่งถือเป็นสัดส่วนตัวเลขที่ใกล้เคียงกับการแบ่งเส้นทางวิ่งในปัจจุบันโดยการให้บริการเดินของรถร่วมบริการมีอยู่ 95 เส้นทางขณะที่ ขสมก.มี 114 เส้นทาง
.......................................
ที่มา  :  dailynews.co.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น