สคบ.ฉายหนังซ้ำสั่งระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าชายแดน เตือนเครื่องหนีบผมระเบิดหัวนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ สคบ.ติดตามการจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิด เพราะมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพลักลอบเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในราคาถูกเกินจริง เพื่อดึงดูดใจให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเลือกซื้อ แต่พบว่าเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายกับร่างกายภายหลัง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะเมลามีนและของใช้สำหรับเด็ก ซึ่งนอกจากให้เจ้าหน้าที่ สคบ.และเครือข่ายต่างๆเฝ้าระวังแล้ว อยากให้ประชาชนช่วยดูสินค้าด้วยว่า ใช้แล้วจะเกิดอันตรายตามมาหรือไม่ และจะได้หารือกับศุลกากรบริเวณชายแดนช่วยติดตามและตรวจสอบด้วย

สำหรับสินค้าที่ สคบ.ได้สุ่มตรวจสินค้าบริเวณชายแดนและให้ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยตรวจสอบ พบว่าสินค้าที่เป็นอันตราย เช่น เครื่องหนีบผม และเครื่องม้วนผมไฟฟ้า กรณีหากผู้บริโภคนำมาใช้งานผิดวิธีอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้ โดยผลการตรวจสอบตัวอย่างที่สุ่มเก็บมาทั้งหมด 4 ยี่ห้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ มอก. 907-2532 กำหนด ในเรื่องของสายไฟฟ้าภายนอกและสายไฟฟ้าภายใน การทดสอบการทนความร้อนและการเกิดรอย เช่นเดียวกับภาชนะเมลามีนที่อาจปนเปื้อนสารยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งภาชนะอะลูมิเนียม ภาชนะเซรามิก สินค้าบางรายการก็ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และยังพบว่าสินค้ากาน้ำร้อนไฟฟ้า กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้าและหมวกอบไอน้ำไฟฟ้า ก็อาจมีอันตรายจากการระเบิดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ทั้งนี้ การเฝ้าระวังเรื่องดังกล่าว ถือว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่เน้นให้ดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการและยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนของรัฐบาล ซึ่งล่าสุดได้กำหนดพื้นที่ 6 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดน ทั้งตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และตราด โดยการเข้าไปควบคุมจะช่วยสนับสนุนการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษและสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วย.
............................................
ที่มา  :  http://www.thairath.co.th/eco

0 comments:

แสดงความคิดเห็น