เปิดโครงการติดม่านบังแดด ไปทุกที่ไม่มีปฏิเสธ


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถบริการสาธารณะ (รถแท็กซี่) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการจราจร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมติดม่านบังแดดที่มีข้อความระบุว่า“ไปทุกที่ ไม่มีปฏิเสธ” และปล่อยแถวรถแท็กซี่ จำนวน 100 คัน เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถแท็กซี่

พล.ท.กัมปนาท กล่าวว่า ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้มีการจัดระเบียบรถบริการสาธารณะทั้งรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและรถตู้ ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมติดตามผลการจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่มี 3 ขั้นตอน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 2 และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในขั้นตอนที่ 3 สิ่งที่เราได้ติดตามคือทำอย่างไรให้รถแท็กซี่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ และการบังคับใช้กฎหมายต้องมีความเป็นธรรมสามารถบูรณาการการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยอมรับว่ายังคงมีแท็กซี่ส่วนน้อยที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็มีมาตรการสุ่มตรวจ เพื่อขับเคลื่อนไม่ให้เกิดปัญหา โดยเรารับเรื่องร้องเรียนทุกปัญหาและจะดำเนินการแก้ไขเพราะการให้บริการรถแท็กซี่สามารถเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศได้

พล.ท.กัมปนาท กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น พฤติกรรมผู้ขับขี่ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารการนำผู้โดยสารไปปล่อยทิ้งกลางทาง การไม่กดใช้มิเตอร์ ทางกกล.รส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มาในระดับหนึ่งโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลงมาโดยตลอด ซึ่งในภาพรวมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่มีบางส่วนที่อาจไม่เข้าใจจึงยังเกิดปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆ อยู่ ดังนั้นกกล.รส.จึงได้จัดการประชุมขึ้นในวันนี้ เพื่อทำความเข้าใจอีกครั้งและจะจัดทำโครงการฝึกอบรมการให้บริการรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล เรื่องการท่องเที่ยวต่อไปโดยจะรณรงค์ให้ชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้เชื่อว่า จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจมีความเชื่อมั่นการให้บริการแท็กซี่ และมีความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนผู้ประกอบการแท็กซี่ก็มีความพึ่งพอใจเพราะที่ผ่านมาถูกละเลยและไม่มีใครจริงใจเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้ที่เข้ามาจัดระเบียบให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายสำหรับกกล.รส.เองก็มีความพึงพอใจในระดับสูง แต่ยังพบว่าส่วนน้อยที่มีปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหาส่วนน้อยต่อไปในรถบริการสาธารณะทุกประเภท


.....................................
ที่มา :  dailynews.co.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น