มุกดาหาร พร้อมเปิดเขตศก.พิเศษ

'รองผวจ.มุกดาหาร' ลั่น 'มุกดาหาร'พร้อม100เปอร์เซนต์ เปิดเขตศก.พิเศษ โอดขาดเพียงแต่นักลงทุน รอลุ้นมีสนามบินอำนวยความสะดวก เผยเสนอรัฐเปิดเช่าพื้นที่สปก.ให้นักลงทุน 1พันไร่ แก้ปัญหาเกร็งกำไรที่ดิน จนท.-ทหาร-ตร.ดูแลเข้มป้องของหนีภาษี


เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผวจ.มุกดาหาร กล่าวบรรยายพิเศษถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อสื่อมวลชนส่วนกลางในโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนจ.มุกดาหารของกองบัญชาการกองทัพไทย มีใจความตอนหนึ่งว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในความสนใจของทุกคน เพราะเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา และหนองคาย นำร่องพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 57  ซึ่งในส่วนของ จ.มุกดาหาร เป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ก็ถือว่าแจ๋ว เพราะมีศักยภาพในตัวเองและมีจุดแข็งด้านต่างๆ อาทิ 1.เป็นจังหวัดติดชายแดน โดยเฉพาะแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว อีกทั้งตั้งอยู่บนกึ่งกลางเศรษฐกิจจากแนวตะวันตกถึงตะวันออก ตั้งแต่อ.แม่สอด จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต ดานัง ฮานอย และทางตอนใต้ของประเทศจีน รวมทั้งมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนา 2.ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ แม้ว่ามุกดาหารจะมีอำเภอที่ติดกับชายแดนเพื่อนบ้านแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาการกระทบกระทั่ง เพราะเราอยู่ด้วยความเข้าใจ 3.มุกดาหารเป็นเมืองคู่แฝดกับแขวงสะหวันนะเขต จ.กวางตรี ประเทศเวียดนาม และจ.สมจั่ว ประเทศจีน

นายสรสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับองค์ประกอบในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แก่ 1.ขอบเขตพื้นที่ 2.สิทธิประโยชน์ในเรื่องแรงจูงใจนักลงทุน 3.ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรมที่มีเจ้าหน้าที่แนะนำและอำนวยความสะดวก 4.โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เช่น ถนน น้ำปะปา ไฟฟ้า และสนามบิน ซึ่งที่ผ่านมาทางมุกดาหารได้เสนอรัฐบาลผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องสนามบิน มี2 แนวทางคือ1.ใช้สนามบินเลิงนกทา จ.ยโสธร ที่เป็นสนามบินเก่าสมัยสงคราม หรือ2.สร้างสนามบินที่อ.เมือง จ.มุกดาหารใหม่ โดยขอให้ส่วนกลางพิจารณาตรงนี้ เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นข้อจำกัดของนักลงทุน

"ตอนนี้ความพร้อมทั้งหมดถือว่าพร้อมแล้ว 100 เปอร์เซนต์ ขาดเพียงแต่นักลงทุน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ระบุว่า อยากเห็นแนวจังหวัดชายแดนมีการพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยในวันที่ 16 มี.ค. นี้จะมีการประชุมในระดับนโยบายอีกครั้ง  สำหรับปัญหาอุปสรรคของนักลงทุนคือปัญหาการเกร็งกำไรที่ดิน ขณะนี้ทางจังหวัดได้เตรียมที่ดิน 1,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สปก. เสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนและภาคเอกชนได้เข้าไปเช่าพื้นที่ รวมถึงจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม 4,000 ไร่ ส่วนความเป็นห่วงเรื่องสินค้าหนีภาษีนั้นตลอดแนวชายแดน 72 กม. มีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแลอย่างเต็มที่และเข้มงวดทุกจุด.
...................................
ที่มา  :  dailynews.co.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น