'ยิ่งลักษณ์' โพสต์เฟซบุ๊กวันสตรีสากล ความยุติธรรมต้องมาก่อน“ย่ิงลักษณ์” โพสต์เฟซบุ๊กวันสตรีสากล ชี้ความเสมอภาค ความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ ความยุติธรรมต้องมาก่อน สิทธิสตรีเป็นปัญหาหลักที่ท้าทาย ย้ำความอดทนจะเป็นพลังต่อสู้ยืนอย่างมีศักดิ์ศรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 8 มี.ค. เวลา 08.30 น. น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความ เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2558 เป็นวันสตรีสากล ผ่านทางเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra ว่า "ดิฉันขอร่วมแสดงความยินดีกับสตรีทั่วโลกที่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองความสำเร็จของสตรี และเรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมที่มากขึ้น แม้ความเป็นมาของวันสตรีสากลนั้น จะเริ่มต้นจากการเรียกร้องสิทธิแรงงานของสตรีกลุ่มหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นการจุดประกายให้กับสตรีทั่วโลกได้เริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเอง พร้อมทั้งเรียกร้องสิทธิสตรีด้านอื่นๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สตรีทั่วโลก มุ่ง “สร้างความเสมอภาคให้เป็นจริง” (Make It Happen) เมื่อหันกลับมามองประเทศของเราในปัจจุบัน ถ้าเราจะทำให้ความเสมอภาคเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ ความยุติธรรมต้องมาก่อน ความยุติธรรมในเจตคติที่มองมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ อันเป็นการปฏิบัติต่อกัน ด้วยการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยังเห็นว่าความเสมอภาคในสิทธิของสตรียังคงเป็นปัญหาหลักที่ท้าทายเราอยู่ทุกวันนี้

ดังจะเห็นได้จากการที่ยังคงมีความรุนแรงต่อสตรีอยู่ ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดๆ ที่เป็นความรุนแรงทางเพศ อันเป็นผลมาจากการทำร้ายร่างกาย ทางจิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน รวมไปถึงการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันสิทธิและเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ และในชีวิตส่วนตัว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัว ในชุมชนหรือความเพิกเฉยต่อความรุนแรง และความรุนแรงในสตรีนั้นก็ยังมีอยู่ จนเกิดเป็นธุรกิจทางเพศที่นำเอาสตรีและเด็กมาขายบริการ

ที่ผ่านมาดิฉันได้วางยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางสังคมให้เป็นจริงขึ้นด้วยการผลักดันให้เกิดพลังของผู้หญิงในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีมีความรู้พื้นฐานที่จะปกป้องตัวเอง การที่ทำให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาให้สตรีได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก รวมถึงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในโอกาสนี้ดิฉันในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจในพลังของสตรี และหวังว่าวันสตรีสากลนี้ จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรา จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อนึกถึงผู้หญิงทุกคนเพื่อให้ผู้หญิงนั้นได้มีโอกาสได้รับความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม อย่างที่สตรีทุกคนควรจะได้รับ และได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพราะดิฉันเชื่อว่าด้วยความมุมานะและอดทนของผู้หญิงจะเป็นพลังในการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มากมาย แล้ววันหนึ่งก็จะได้ยืนขึ้นมามีบทบาทได้อย่างสมศักดิ์ศรีไม่แพ้เพศชายเช่นกันค่ะ".

....................................
ที่มา  :  http://www.thairath.co.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น