ดูยอดทำบุญ!! งวดนี้ใครที่ถูก อย่าลืมเวลาทำบุญภาวนาบุญให้น้อง!!

น้องเกิด 31/8/58 น้องเสีย 4/11/58 เวลา 10.15น. ขอให้น้องไปสู่สรวงสวรรค์ ไปสู่ภพภูมิที่ดี ยอดต่อบุญ  น้อง 35,196.บาทที่มา  :  http://thaidayhotnews.blogspot.com/

0 comments:

แสดงความคิดเห็น