ด่วนล่าสุด! ปอ ทฤษฎี คณะแพทย์เผยอาการยังวิกฤติ ต้องกลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้ง รายละเอียดดังนี้


ประกาศล่าสุดฉบับที่ 16 จากโรงพยาบาลรามาธิบดีถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่ม ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ระบุว่า มีปัญหาปอดขวาอักเสบรุนแรงขึ้นจากการติดเชื้อและลมรั่วในช่องเยื่อ หุ้มปอดด้านซ้าย จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้ง ต้องผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกในลำไส้ 2 ครั้ง แต่ยังมีเลือดออกซ้ำจากลำไส้บางส่วน โดยสรุปยังอยู่ในขั้นวิกฤติ และยังต้องได้รับการรักษา เฝ้าระวัง และฟื้นฟูใน CCU อย่างต่อเนื่อง
ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง ชี้แจงอาการป่วยของ นายทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) ฉบับที่ 16

ตามที่โรงพยาบาลได้สรุปอาการป่วยของนายทฤษฎี สหวงษ์ ในประกาศฉบับที่ 15 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 แล้วนั้น ทางโรงพยาบาลขอแจ้งการดำเนินโรคของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและถูกต้องดังนี้

1. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น จนสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ แต่มีปัญหาปอดขวาอักเสบรุนแรงขึ้นจากการติดเชื้อและลมรั่วในช่องเยื่อหุ้ม ปอดด้านซ้าย จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ขณะนี้ให้การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ และใส่สายระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้าย ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวและสื่อสารได้โดยใช้ภาษากาย

2. มีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้ ได้รับการส่องกล้องและผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกในลำไส้ 2 ครั้ง แต่ยังมีเลือดออกซ้ำจากลำไส้บางส่วน จำเป็นต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ

3. การทำงานของตับ และภาวะไตวายเฉียบพลันคงที่ ยังต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตต่อเนื่อง

โดยสรุป ผู้ป่วยยังอยู่ในขั้นวิกฤติ และยังต้องได้รับการรักษา เฝ้าระวัง และฟื้นฟูใน CCU อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงของอาการทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มา :  http://updee.blogspot.com

0 comments:

แสดงความคิดเห็น