เอาแล้วไง !! รถจีนเข้าไทย รถไทยเข้าจีนต่างกันยังไง…ทำไมเป็นอย่างนี้ ต่างกันสุดขั้ว !!!

1.รถจีนเข้าไม่ต้องตรวจสภาพรถไทยไปจีนต้องตรวจภาพที่ขนส่งจีน


2.รถจีนไม่ต้องทำทะเบียนชั่วคราว
รถไทยต้องทำทะเบียนชั่วคราวที่ขนส่งจีน
3.รถจีนขับอิสระไม่ต้องมีรถนำ
รถไทยเข้าจีนต้องจ้างรถนำมีตำรวจเดินทางด้วย
4.คนขับจีนไม่ต้องทำใบขับขี่
คนขับไทยต้องทำขับขี่ที่ขนส่งในจีน
5.คนขับไทย ทะเบียนชั่วคราวต้องคิดหน้ารถตลอด
6.คนขับไทย ใบอนุญาติขับขี่ ต้องมีรูปติดเฉพาะคนขับ
7. คนขับไทย เจ้าหน้าที่จะอบรถผู้ขับขี่เรื่องกฏจราจรในประเทศจีนก่อน

โดยสรุปต่างกันสุดขั่ว ทำไมเป็นอย่างนี้
ที่มา : http://www.naarn.com/947/

0 comments:

แสดงความคิดเห็น