แชร์ด่วน!! เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน : พืชน้ำน้อย-สร้างรายได้งาม...!!
เกษตรกรเพาะเห็ดภูฏาน หมู่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เร่งเก็บเห็ดเพื่อส่งตลาดในชุมชนหลังให้ผลผลิตในเช้านี้ สร้างรายได้อย่างงามในการเลี้ยงครอบครัว วันละไม่น้อยกว่า 700-800 บาท


 แม้สภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัด พืชน้ำน้อยอย่างเห็ดนางฟ้าภูฏานก็จะใช้น้ำมากกว่าปกติ ในการคงความชื้นแต่ก็ถือว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าหลายชนิด อีกทั้งด้วยรสชาติที่อร่อย มัน กรอบของเห็ด ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดในชุมชน โดยส่งขายกิโลกรัมละ 800 บาท ซึ่งการเก็บเห็ดในแต่ละวันเมื่อครบ 4 ชม.ก็สามารถให้ผลผลิตเก็บจำหน่ายได้ ทำเป็นอาชีพในการเลี้ยงคนในครอบครัวได้อย่างสบาย
น.ส.สิรินยา ทิ้งน้ำรอบ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 337 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล กล่าวว่า เริ่มเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฏาน จากโครงการอยู่ดีมีสุขของรัฐบาล จากนั้นได้เพาะเห็ดเรื่อยมา ประสบปัญหาบ้างแต่เรียนรู้ และทำมาตลอดร่วม 5 ปี ที่เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฏาน จนปัจจุบันสามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ มีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 700 -800 บาท แม้ระยะนี้อากาศจะร้อนและใช้น้ำมากกว่าปกติ แต่การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานก็ถือว่าใช้น้ำน้อยกว่าพืชชนิดอื่น อีกทั้งรสชาติที่อร่อย กรอบ มัน เป็นที่ต้องการของตลาด วันหนึ่งได้ผลผลิตถึง 10 กิโลกรัม และขณะนี้ก็เตรียมขยายโรงเพาะอีก 2 โรงเพื่อเพาะเห็ดด้วยเช่นกัน

ที่มา : http://www.naarn.com/2010/

0 comments:

แสดงความคิดเห็น