ความเชื่อ !! ใครสวมแหวนนิ้วกลางอ่านด่วน !! โบราณ เค้ากล่าวไว้ดังนี้


loading...
หากพิจารณาจากหลายๆข้อห้ามของคนโบราณ ดูเหมือนว่าการสวมแหวนก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เราไม่ควรละเลยเช่นกันนะคะ ตามความเชื่อในเรื่องการสวมแหวนจากหลักวิชาการหัตถศาสตร์ของไทย ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อห้ามในเรื่องของการสวมแหวนว่า… เหตุใดคนโบราณไม่นิยมสวมแหวนนิ้วกลาง ดังต่อไปนี้
นิ้วกลาง เป็นนิ้วของดาวเสาร์…
ถ้านิ้วกลางยาวแสดงว่าเป็นคน รักความสงบ ชอบการศึกษา
ถ้านิ้วกลางเป็นสี่เหลี่ยมและหนา แสดงว่ามีความคิดลึกซึ้ง
ถ้านิ้วกลางสั้นหรือมีตำหนิ จะไม่เอาใจใส่เรื่องใด

loading...

ถ้านิ้วกลางยาวกว่าฝ่ามือ เป็นผู้รอบคอบดี
ถ้านิ้วกลางสั้นกว่าฝ่ามือ เป็นคนใจร้อน มักตกลงใจเร็ว
นิ้วกลาง เป็นนิ้วที่มีความสำคัญเพราะเป็นนิ้วที่รับเส้นโชคอันหมายถึงอาชีพและวิถีทางแห่งชีวิต และเป็นนิ้วที่แสดง ถึงนิสัยโดยตรง
และอีกตำราได้ทำนายไว้ว่า
ถ้านิ้วกลางยาวเกินไปเป็นคนเซื่องซึม ถ้าสั้นเกินไปเป็นคนรุกราน อยู่ไม่สุข ตรงจึงจะดี ถ้าไม่ตรงเป็นคนมีอัตตทิฏฐิคือถือตนเป็นใหญ่ ถ้าแอ่นหงายไปข้างหลังมาก มักขัดสนหรือ กำพร้าบิดามารดามาแต่น้อย ถ้ามีเส้นคาดรอบวงนิ้ว แม้สุขแต่ก็ทุกข์ทางใจมีรอยก่ายไขว้กันตรง ข้อหรือเป็นกากบาท ไม่ดี มีตำหนิหรือพิการ มักอยู่ห่างจากมารดา
ดังนั้น >> การที่เราสวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง ก็เหมือนกับการเอาอะไรมารัดตรงนิ้วกลาง ท่านถือว่าว่าไม่เหมาะไม่ควร และเราควรปฎิตามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเองค่ะ


ที่มา : http://www.naarn.com/4832/

0 comments:

แสดงความคิดเห็น