รู้ยัง!!! วางของกั๊กที่จอดบนถนน‬ โทษปรับสูงสุด 1 หมื่นบาทloading...


เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพการวางสิ่งของต่างๆกั๊กที่จอดบนท้องถนนจนชินตากัน การกั๊กพื้นที่ท้องถนนนี้มันกลายเป็นประเพณีปฏิบัติจนเป็นหลักยึดถือไปแล้วว่า
” ถนนหน้าบ้านใคร หน้าบ้านมัน คนอื่นอย่าแหยม!!”
ดังนั้นวันนี้ ทางเว็บไซต์นายธันวา จะขอไขข้อข้องใจว่าความเชื่อในเรื่องการกั๊กที่จอดแบบผิดๆนั้น ผิดกฏหมายอะไรและมีโทษอะไรบ้าง?
loading...
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในมาตรา 19
“ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ” ถ้าฝ่าฝืนจะโดนโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามบทลงโทษในมาตรา 57 ของ พรบ.ฉบับนี้นอกจากนี้ยังผิดกฏหมาย ป.อาญา มาตรา 385 ในเรื่องการกีดขวางทางสาธารณะซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาทอีกด้วย แต่เรื่องนี้ภาษากฏหมายเรียกว่า ” การกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามบทหนักสุด” นั่นคือ โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ.2535

สรุป กั๊กที่จอดบนถนน มีความผิด ปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ
ที่มา : http://ninethanwa.in.th

0 comments:

แสดงความคิดเห็น